Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UR-111-11/24
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje návrh programu jednání.

18. 3. 2024IHNED (18. 3. 2024)pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-112-11/24
Bod programu: Rekonstrukce veřejného osvětlení "Město Pečky II. Etapa - EFEKT III"

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi městem Pečky a firmou Sunritek s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno, IČO: 04022351 na „ Zpracování dokumentů pro získání dotace k projektu s pracovním názvem Město Pečky II. Etapa – EFEKT III“ za cenu 84 000,- Kč bez DPH a „Administraci výběrového řízení“ na rekonstrukci veřejného osvětlení, dotační výzva č NP01/2022“ za cenu 49 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.


18. 3. 2024Jana Zindrová1. 4. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-113-11/24
Bod programu: Pronájem šaten a sprch v Parkhale oddílu AFK po dobu rekonstrukce sportovních kabin na fotbalovém hřišti

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje cenu za pronájem sprch a šaten v Parkhale oddílu AFK Pečky po dobu rekonstrukce sportovních kabin na fotbalovém hřišti ve výši 145,-Kč/hod pro mládež a 190,-Kč/hod pro dospělé.

18. 3. 2024Věra Růžičková1. 4. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-114-11/24
Bod programu: Přidělení bytu v Pečkách, ul. Chvalovická č.p. 1042

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem bytu č. 31 v bytovém domě č.p. 1042, ul. Chvalovická v Pečkách mezi městem Pečky a paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, █​█​█​█​█​█​█​█​█​ na dobu neurčitou.

18. 3. 2024Martina Hrázská1. 4. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-115-11/24
Bod programu: Revokace - uzavření smlouvy s MAS Podlipansko, o.p.s.

Text přijatého usnesení:

Rada města revokuje usnesení UR-58-5/24.

18. 3. 2024IHNED (18. 3. 2024)pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-116-11/24
Bod programu: Revokace - uzavření smlouvy s MAS Podlipansko, o.p.s.

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu dle výzvy EFEKT 2/2024 a uděluje svolení k přípravě žádosti MAS Podlipansko, o.p.s.. Zpracování dotace bude zdarma, respektive odměna za zpracování bude nárokována v rámci projektu Enko MAS Podlipansko (Energetický koordinátor MAS Podlipansko) po potvrzení poradenské činnosti ze strany města.

18. 3. 2024Marcela Bahníková1. 4. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
UR-117-11/24
Bod programu: Příspěvkové organizace - účelový příspěvek

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje termíny vyúčtování příspěvku na spotřebu energií příspěvkovým organizacím Základní škola Pečky, Mateřská škola MAŠINKA Pečky, Městská knihovna Sv. Čecha a Kulturní středisko města Pečky takto :
- vyúčtování za rok 2023 do 31.3.2024
- vyúčtování za rok 2024 do 31.1.2025
O přeplatek z vyúčtování bude ponížen převod účelových prostředků následujícího roku, v případě přečerpání poskytne zřizovatel doplatek.


18. 3. 2024 Milan Paluska 31. 3. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-118-11/24
Bod programu: Žádost o dar - Zdravotní klaun

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru 5 000 Kč společnosti Zdravotní klaun, o.p.s., IČO 26547953.

18. 3. 2024Marcela Bahníková1. 4. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-119-11/24
Bod programu: Žádost o dotaci - akce pro děti

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč a bezplatný pronájem Sokoliště paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, IČO 17167728 na financování kulturní akce Rozloučení s létem dne 31.8.2024 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

18. 3. 2024Marcela Bahníková1. 4. 2024pro: 6 proti: 1 zdržel se: 0
UR-120-11/24
Bod programu: Žádost o dotaci - rybářský kroužek

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje poskytnutí dotace pro Český rybářský svaz, z.s. , IČO 16590597 ve výši 15 000 Kč na činnost dětského rybářského kroužku v Pečkách a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

18. 3. 2024Marcela Bahníková1. 4. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-121-11/24
Bod programu: Žádost o dotaci - Okresní myslivecký spolek

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje poskytnutí daru 3 000 Kč ČMMJ, z.s. Okresní myslivecký spolek Nymburk, IČO 6777473 na péči o zvěř.

18. 3. 2024Marcela Bahníková1. 4. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-122-11/24
Bod programu: Žádost o dotaci - Prostor plus

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč pro Prostor plus, o.p.s., IČO 26594633, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

18. 3. 2024Marcela Bahníková1. 4. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-123-11/24
Bod programu: Žádost o dotaci - Zachraň život, z.s.

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč spolku Zachraň život, z.s., IČO 14117495 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

18. 3. 2024Marcela Bahníková1. 4. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0