Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UR-18-2/24
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje návrh programu jednání.

15. 1. 2024IHNED (15. 1. 2024)pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-19-2/24
Bod programu: Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB

Text přijatého usnesení:

Rada města vyhlašuje I. kolo výběrového řízení pro poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na rok 2024, úroková sazby pro půjčky poskytnuté v roce 2024 je 3,375% p.a. .

15. 1. 2024Marcela Bahníková29. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-20-2/24
Bod programu: Souhlas s podáním žádosti o dotaci - knihovna

Text přijatého usnesení:

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje Městskou knihovnou Svatopluka Čecha na dovybavení interiéru. 

15. 1. 2024Marcela Bahníková23. 1. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-21-2/24
Bod programu: Odpisový plán - kulturní středisko

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje odpisový plán Kultrunímu středisku města Pečky pro investice:

chladící zařízení                          poř. cena   61 966 Kč, doba odepisování 120 měsíců

2 kuchyňské linky                       poř. cena 146 047 Kč, doba odepisování 120 měsíců

mobilní podium                          poř. cena  409 070 Kč, doba odepisování 120 měsíců 

15. 1. 2024Marcela Bahníková22. 1. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-22-2/24
Bod programu: Uzavření pachtovní smlouvy o přenechání vodovodní sítě

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy o přenechání provozování vodovodní sítě mezi městem Pečky IČO: 002 39 607 a společností Pečecké služby, s.r.o. IČO: 261 43 551.

15. 1. 2024Adam Brant29. 1. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-23-2/24
Bod programu: Uzavření pachtovní smlouvy o přenechání kanalizační sítě

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy o přenechání provozování kanalizační sítě mezi městem Pečky IČO: 002 39 607 a společností Pečecké služby, s.r.o. IČO: 261 43 551.

15. 1. 2024Adam Brant29. 1. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-24-2/24
Bod programu: Uzavření smluv mezi městem Pečky a Službami města Pečky s.r.o. pro rok 2024

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o správě, údržbě a provozu hřbitova v Pečkách č. 002/2024 mezi městem Pečky a dceřinou organizací Služby města Pečky s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

15. 1. 2024Adam Brant29. 1. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-25-2/24
Bod programu: Uzavření smluv mezi městem Pečky a Službami města Pečky s.r.o. pro rok 2024

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o údržbě a čištění komunikací č. 003/2024 mezi městem Pečky a dceřinou organizací Služby města Pečky s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

15. 1. 2024Adam Brant29. 1. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-26-2/24
Bod programu: Uzavření smluv mezi městem Pečky a Službami města Pečky s.r.o. pro rok 2024

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o údržbě veřejné zeleně, trávníků a květin č. 004/2024 mezi městem Pečky a dceřinou organizací Služby města Pečky s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

15. 1. 2024Adam Brant29. 1. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-27-2/24
Bod programu: Uzavření smluv mezi městem Pečky a Službami města Pečky s.r.o. pro rok 2024

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nakládání s odpady na správním území města Peček č. 005/2024 mezi městem Pečky a dceřinou organizací Služby města Pečky s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

15. 1. 2024Adam Brant29. 1. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-28-2/24
Bod programu: Uzavření smluv mezi městem Pečky a Službami města Pečky s.r.o. pro rok 2024

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nakládání s tříděnými odpady - plast a papír z domácností na správním území města Peček č. 006/2024 mezi městem Pečky a dceřinou organizací Služby města Pečky s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem dodatku.

15. 1. 2024Adam Brant29. 1. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1