Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UR-29-3/24
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje návrh programu jednání.

22. 1. 2024IHNED (22. 1. 2024)pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-30-3/24
Bod programu: Připojení se k mezinárodní kampaní "Vlajka pro Tibet"

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Pečkách dne 10. března 2024.

22. 1. 2024 Milan Paluska 5. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-31-3/24
Bod programu: Uzavření "Smlouvy o zřízení VBř-služebnosti č. IZ-12-6002550/VB/02“ s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení VBř-služebnosti č. č. IZ-12-6002550/VB/02“  mezi Městem Pečky a firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín – IV Podmokly, Teplická 874/8, která se týká části pozemku v majetku města č. parc. 348/3 v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice. Smlouva bude uzavřena za celkovou cenu  ve výši 2.000,-Kč + DPH – podle zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 441/2013 Sb.

22. 1. 2024Jana Najbrtová31. 3. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-32-3/24
Bod programu: Schválení uzavření smlouvy mezi Městem Pečky a Službami města Pečky s.r.o. o údržbě veřejného osvětlení

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o údržbě veřejného osvětlení v Pečkách č. 001/2024 mezi městem Pečky a dceřinou organizací Služby města Pečky s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

22. 1. 2024Adam Brant5. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-33-3/24
Bod programu: Schválení uzavření „Smlouvy o právu provedení stavby“ – úprava křižovatky

Text přijatého usnesení:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o právu provedení stavby“ s fy. České dráhy,a.s. se sídlem v Praze 1, Nábřeží L. Svobody 1222. Stavba bude probíhat na cca 47 m2 pozemku v majetku ČD, a.s. (č. parc.554/68) v obci a k.ú. Pečky. Jedná se o stavbu „Úprava křižovatky tř. 5. května a P. Bezruče v Pečkách“. Právo provést stavbu se zakládá bezúplatně.  

22. 1. 2024Jana Najbrtová31. 7. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-34-3/24
Bod programu: Zrušení výběrového řízení na dodavatele předmětu plnění VZMR "Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Pečky JPO-II" (opakování_1)

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje zrušení výběrového řízení na dodavatele předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Pečky JPO-II" (opakování_1) v souladu s ust. bodu 7 Zadávací dokumentace uvedené veřejné zakázky.

22. 1. 2024Michala Dekiská29. 1. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0