Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UZ-1-1/24
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky.
s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 22 - Dražba pozemku č. parc. 388/140 (5.620 m2-orná půda) – id.podíl ve výši ½ vůči celku v obci a k.ú. Radim u Kolína
- doplňuje se bod č. 23 - Rozpočtové opatření č. 3/2024

21. 2. 2024
 
IHNED (21. 2. 2024)pro: (16) Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Ing. Petr Dürr, Jiří Katrnoška, Ing. Karel Krištoufek, Bc. Iveta Dvořáková, Milan Paluska, Tomáš Růžička, Ladislav Kejda, Jaroslav Železný, Zdeněk Fejfar, Pavel Sedláček, Tomáš Vodička, Lubomír Metelák, Ing. Martin Jedlička, Milan Urban proti: (1) Mgr. Alena Švejnohová zdržel se: (1) Václav Drška
UZ-2-1/24
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 2/2024

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2024.

21. 2. 2024
 
IHNED (21. 2. 2024)pro: (18) Tomáš Vodička, Pavel Sedláček, Ing. Petr Dürr, Jiří Katrnoška, Mgr. Alena Švejnohová, Ladislav Kejda, Milan Paluska, Ing. Hana Kuprová, Bc. Iveta Dvořáková, Jaroslav Železný, Tomáš Růžička, Milan Urban, Zdeněk Fejfar, Ing. Martin Jedlička, Lubomír Metelák, Ivana Trčková, Ing. Karel Krištoufek, Václav Drška proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-3-1/24
Bod programu: OZV - poplatek ze psů

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Pečky o místním poplatku ze psů.

21. 2. 2024
 
IHNED (21. 2. 2024)pro: (18) Ing. Martin Jedlička, Mgr. Alena Švejnohová, Václav Drška, Lubomír Metelák, Jiří Katrnoška, Bc. Iveta Dvořáková, Pavel Sedláček, Jaroslav Železný, Tomáš Vodička, Ing. Hana Kuprová, Milan Urban, Ivana Trčková, Tomáš Růžička, Zdeněk Fejfar, Ladislav Kejda, Ing. Karel Krištoufek, Milan Paluska, Ing. Petr Dürr proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-4-1/24
Bod programu: OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Pečky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

21. 2. 2024
 
IHNED (21. 2. 2024)pro: (13) Ing. Petr Dürr, Ing. Karel Krištoufek, Tomáš Růžička, Lubomír Metelák, Pavel Sedláček, Milan Urban, Milan Paluska, Václav Drška, Ladislav Kejda, Ing. Martin Jedlička, Ing. Hana Kuprová, Zdeněk Fejfar, Ivana Trčková proti: (2) Jaroslav Železný, Tomáš Vodička zdržel se: (3) Bc. Iveta Dvořáková, Mgr. Alena Švejnohová, Jiří Katrnoška
UZ-5-1/24
Bod programu: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - TJ Sokol

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2/2023 TJ Sokol Pečky, IČO: 00664171, kterým se umožňuje použít část dotace z roku 2023 ve výši  253 019,29 Kč do 31.7.2024.

21. 2. 2024
 
Marcela Bahníková29. 2. 2024pro: (18) Tomáš Vodička, Ing. Hana Kuprová, Václav Drška, Ing. Petr Dürr, Ing. Martin Jedlička, Pavel Sedláček, Ladislav Kejda, Lubomír Metelák, Tomáš Růžička, Zdeněk Fejfar, Jiří Katrnoška, Ivana Trčková, Milan Urban, Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Bc. Iveta Dvořáková, Jaroslav Železný, Mgr. Alena Švejnohová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-6-1/24
Bod programu: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - TJ Spartak

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 4/2023 TJ Spartak Pečky, IČO:61883751, kterým se umožňuje použít část dotace z roku 2023 ve výši 13 296,09 Kč do 30.6.2024.

21. 2. 2024
 
Marcela Bahníková29. 2. 2024pro: (18) Václav Drška, Ing. Petr Dürr, Jaroslav Železný, Tomáš Vodička, Jiří Katrnoška, Zdeněk Fejfar, Milan Urban, Ladislav Kejda, Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Pavel Sedláček, Ing. Hana Kuprová, Lubomír Metelák, Ivana Trčková, Tomáš Růžička, Mgr. Alena Švejnohová, Bc. Iveta Dvořáková, Ing. Karel Krištoufek proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-7-1/24
Bod programu: Poskytnutí dotací na činnost sportovním oddílům z rozpočtu města Pečky na rok 2024

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Pečky a uzavření veřejnoprávních smluv.

příjemce IČ  výše dotace
TJ Sokol Pečky z.s 006 64 171 560 000 Kč
AFK Pečky z.s. 629 94 417 450 000 Kč
21. 2. 2024
 
Zdeněk Fejfar 31. 3. 2024pro: (18) Jaroslav Železný, Lubomír Metelák, Václav Drška, Tomáš Růžička, Mgr. Alena Švejnohová, Pavel Sedláček, Ing. Hana Kuprová, Tomáš Vodička, Ladislav Kejda, Milan Urban, Milan Paluska, Zdeněk Fejfar, Jiří Katrnoška, Ing. Martin Jedlička, Ivana Trčková, Ing. Petr Dürr, Bc. Iveta Dvořáková, Ing. Karel Krištoufek proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-8-1/24
Bod programu: Koordinační situace "Rekonstrukce ulic Pražská, Stará, Jarní v k.ú. Velké Chvalovice"

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koordinační situaci "Rekonstrukce ulic Pražská, Stará, Jarní v k.ú. Velké Chvalovice".

21. 2. 2024
 
Zdeněk Fejfar 31. 3. 2024pro: (16) Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Lubomír Metelák, Milan Paluska, Ivana Trčková, Pavel Sedláček, Ing. Hana Kuprová, Milan Urban, Jiří Katrnoška, Jaroslav Železný, Ing. Martin Jedlička, Václav Drška, Ladislav Kejda, Tomáš Růžička, Mgr. Alena Švejnohová proti: (0) zdržel se: (2) Tomáš Vodička, Bc. Iveta Dvořáková
UZ-9-1/24
Bod programu: Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci s firmou General Property X s.r.o.

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č.1 k Dohodě o spolupráci s General Property X s.r.o., IČO: 081 67 028, se sídlem Dubová 248/1, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary a pověřuje starostu města jeho podpisem.

21. 2. 2024
 
Zdeněk Fejfar 21. 2. 2024pro: (13) Václav Drška, Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek, Ivana Trčková, Ladislav Kejda, Zdeněk Fejfar, Ing. Martin Jedlička, Ing. Petr Dürr, Tomáš Růžička, Milan Urban, Pavel Sedláček, Milan Paluska, Lubomír Metelák proti: (0) zdržel se: (5) Tomáš Vodička, Mgr. Alena Švejnohová, Bc. Iveta Dvořáková, Jaroslav Železný, Jiří Katrnoška
UZ-10-1/24
Bod programu: Uzavření „Smlouvy o právu provedení stavby“ – úprava křižovatky (P.Bezruče x Tř.5. května)

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o právu provedení stavby“ s fy. České dráhy,a.s. se sídlem v Praze 1, Nábřeží L. Svobody 1222. Stavba bude probíhat na cca 47 m2 pozemku v majetku ČD, a.s. (č. parc.554/68) v obci a k.ú. Pečky. Jedná se o stavbu „Úprava křižovatky tř. 5. května a P. Bezruče v Pečkách“. Právo provést stavbu se zakládá bezúplatně. 

21. 2. 2024
 
Jana Najbrtová31. 7. 2024pro: (18) Tomáš Vodička, Ing. Martin Jedlička, Václav Drška, Ing. Petr Dürr, Zdeněk Fejfar, Mgr. Alena Švejnohová, Ladislav Kejda, Ing. Hana Kuprová, Milan Paluska, Lubomír Metelák, Ing. Karel Krištoufek, Bc. Iveta Dvořáková, Jiří Katrnoška, Ivana Trčková, Pavel Sedláček, Tomáš Růžička, Jaroslav Železný, Milan Urban proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-11-1/24
Bod programu: Uzavření „Smlouvy o zřízení VBř.“ – vodovodní přivaděč

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení VBř.“ s firmou PALMA development s.r.o., se sídlem v Poděbradech, T.G. Masaryka 1412. VBř. bude zřízeno k pozemkům v majetku této firmy - č. parc. 832/99 a 832/104 v obci a k.ú. Pečky, ve kterých je uložen vodovodní přivaděč. Cena za zřízení VBř. činí celkem 17.576,- Kč bez DPH (délka VBř. činí  87,88 bm x 200,- Kč).
 

21. 2. 2024
 
Jana Najbrtová31. 7. 2024pro: (18) Zdeněk Fejfar, Milan Paluska, Lubomír Metelák, Ing. Hana Kuprová, Jaroslav Železný, Ivana Trčková, Ladislav Kejda, Jiří Katrnoška, Milan Urban, Bc. Iveta Dvořáková, Mgr. Alena Švejnohová, Ing. Petr Dürr, Tomáš Růžička, Tomáš Vodička, Pavel Sedláček, Václav Drška, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-12-1/24
Bod programu: Úpravna vody Pečky, zdroj Tatce - Dodatek č. 2 ke SoD uzavřené dne 30.06.2022, číslo objednatele 843

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30.06.2022, číslo smlouvy objednatele 843, mezi městem Pečky a "Společnost ÚV Pečky" sestávající ze společníků VPK Suchý s.r.o., IČ: 27085201, a POHL cz, a.s., IČ: 25606468, spočívající ve změně rozsahu a ceny díla "Úpravna vody Pečky, zdroj Tatce".

21. 2. 2024
 
Michala Dekiská6. 3. 2024pro: (18) Ing. Petr Dürr, Mgr. Alena Švejnohová, Tomáš Vodička, Bc. Iveta Dvořáková, Ladislav Kejda, Lubomír Metelák, Václav Drška, Milan Urban, Jaroslav Železný, Pavel Sedláček, Milan Paluska, Jiří Katrnoška, Zdeněk Fejfar, Ing. Hana Kuprová, Ing. Karel Krištoufek, Ing. Martin Jedlička, Tomáš Růžička, Ivana Trčková proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-13-1/24
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 3/2024

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2024.

21. 2. 2024
 
Marcela Bahníková6. 3. 2024pro: (18) Mgr. Alena Švejnohová, Tomáš Vodička, Milan Urban, Lubomír Metelák, Václav Drška, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Pavel Sedláček, Jaroslav Železný, Jiří Katrnoška, Tomáš Růžička, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová, Milan Paluska, Ing. Martin Jedlička, Ladislav Kejda, Ing. Petr Dürr, Bc. Iveta Dvořáková proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-14-1/24
Bod programu: Závazek dofinancování akce „Pečky – dopravní automobil“

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje závazek dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací na akci "Pečky - dopravní automobil" do plné výše z vlastních zdrojů.

21. 2. 2024
 
Michala Dekiská30. 4. 2024pro: (18) Tomáš Vodička, Mgr. Alena Švejnohová, Ing. Petr Dürr, Ladislav Kejda, Bc. Iveta Dvořáková, Jaroslav Železný, Pavel Sedláček, Ing. Karel Krištoufek, Lubomír Metelák, Ing. Martin Jedlička, Milan Urban, Zdeněk Fejfar, Václav Drška, Tomáš Růžička, Jiří Katrnoška, Milan Paluska, Ivana Trčková, Ing. Hana Kuprová proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-15-1/24
Bod programu: Dražba pozemku č. parc. 388/140 (5.620 m2-orná půda) – id.podíl ve výši ½ vůči celku v obci a k.ú. Radim u Kolína

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje účast na dražbě pozemku č. parc. 388/140 (5.620 m2-orná půda) – id.podíl ve výši ½ vůči celku v obci a k.ú. Radim u Kolína a pověřuje starostu města dražit a vydražit tento pozemek za cenu v maximální výši:   █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​

21. 2. 2024
 
Jana Najbrtová31. 7. 2024pro: (12) Tomáš Vodička, Ing. Martin Jedlička, Ing. Petr Dürr, Václav Drška, Jiří Katrnoška, Pavel Sedláček, Ladislav Kejda, Mgr. Alena Švejnohová, Jaroslav Železný, Bc. Iveta Dvořáková, Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek proti: (0) zdržel se: (6) Milan Urban, Ing. Hana Kuprová, Ivana Trčková, Tomáš Růžička, Lubomír Metelák, Milan Paluska