Město Pečky

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UR-94-9/24
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje návrh programu jednání.

4. 3. 2024IHNED (4. 3. 2024)pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-95-9/24
Bod programu: Bezplatné poskytnutí dřeva Oddílu vodní turistiky Pečky, z.s.

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje bezplatné poskytnutí dřeva ze stromů, kácených při rekonstrukci ulice Krátká, na pozemku p.č. 338/1 v k.ú. Velké Chvalovice, Oddílu vodní turistiky Pečky, z.s., Sokolská 1054, 28911 Pečky, IČ: 26603331. Oddíl vodní turistiky Pečky si uhradí náklady spojené s přepravou dřeva.

4. 3. 2024Hana Pokorná18. 3. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-96-9/24
Bod programu: Dotace - akce Velké Chvalovice

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje poskytnutí dotace paní Vlastě Novákové, █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, ve výši 39 000 Kč na kulturně společenské akce konané v roce 2024 ve Velkých Chvalovicích a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

4. 3. 2024Marcela Bahníková18. 3. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-97-9/24
Bod programu: Dotace - Svaz tělesně postižených

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 66 000,-Kč pro Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace Pečky, IČO 712 12 621 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

4. 3. 2024Marcela Bahníková22. 3. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-98-9/24
Bod programu: Dotace - sportovní den mládeže

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč na uspořádání sportovního dne mládeže s TAJV v Pečkách z.s. TAJV, IČ: 09287094 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

4. 3. 2024Marcela Bahníková18. 3. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-99-9/24
Bod programu: Dotace - ČKA

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje poskytnutí dotace na činnost České křesťanské akademii, z.s., IČO 15887472, ve výši 33 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

4. 3. 2024Marcela Bahníková29. 3. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-100-9/24
Bod programu: Dar - Domácí hospic Srdcem

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje poskytnutí daru 10 000,-Kč pro Domácí hospic Srdcem, IČO: 07043732.

4. 3. 2024Marcela Bahníková18. 3. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-101-9/24
Bod programu: Dar - Linka bezpečí

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje poskytnutí daru ve výši 5.000,-Kč na provoz dětské krizové linky Linka bezpečí, z.s., IČ: 61383198.

4. 3. 2024Marcela Bahníková18. 3. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-102-9/24
Bod programu: Zápis dětí do MŠ

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje termín a místo zápisu a kritéria přijetí dětí do Mateřské školy MAŠINKA Pečky pro školní rok 2024/2025.

4. 3. 2024Marcela Bahníková18. 3. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-103-9/24
Bod programu: MŠ - výjimka z počtu dětí ve třídách

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje výjimku z nejvyššího povoleného počtu 24 dětí v 7 třídách Mateřské školy MAŠINKA Pečky ve školním roce 2024/2025 takto: třída Lištička 25 dětí, všech 6 dalších tříd 27 dětí.

4. 3. 2024Marcela Bahníková18. 3. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-104-9/24
Bod programu: Úkoly vyplývající z jednání rady města

Text přijatého usnesení:

Rada města ukládá tajemnici městského úřadu zajistit aktualizaci formuláře "Žádost o dotaci z rozpočtu města Pečky" v termínu do konce dubna 2024.

4. 3. 2024 Milan Paluska 30. 4. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-105-9/24
Bod programu: Úkoly vyplývající z jednání rady města

Text přijatého usnesení:

Rada města ukládá koordinátorce projektů M. Dekiské připravit a podat žádost o dotaci z fondu Středočeského kraje na moderní řešení svolávání hasičů "Fireport" pro JPO II..

4. 3. 2024 Milan Paluska 20. 3. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0